(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) ghi nhận doanh thu đạt 338,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 40,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20,7% và giảm 51,9% so với cùng kỳ 2019.

Công ty cho biết, trong kỳ giá bán bình quân tăng 18,17% so với quý IV/2019, tuy nhiên tốc độ tăng của giá vốn cao hơn nên dẫn tới lợi nhuận gộp giảm tới 30,2% về chỉ còn 64,7 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, Công ty đạt 764,6 tỷ đồng doanh thu và 146,6 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng trưởng 4,8% và giảm 28,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 721 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 177,2 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020 doanh nghiệp hoàn thành 110% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.