(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã chứng khoán: CSM) ghi nhận doanh thu đạt 1.226,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,1% và giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý IV/2020, chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng 20,14%, tương ứng tăng thêm 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019. Trong khi các hoạt động khác biến động không đáng kể, điều này chính là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận giảm 22,8%, tương ứng giảm 7,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.692 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 86,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 65,1% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 4.991,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 150 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành được 72,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.