(BĐT) - Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Mua thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm năm 2019 - 2020. Dự án có tổng mức đầu tư 296,6 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ quỹ bảo hiểm chi trả và nguồn thu viện phí của Bệnh viện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2019, Công ty CP Bệnh viện Mỹ Phước sẽ đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ đối với 6 gói thầu gồm: Gói 1 - Mua thuốc y tế theo tên generic bảo hiểm y tế năm 2019 -2020;  Gói 2 - Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019 – 2020; Gói 3 - Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2019 - 2020; Gói 4 - Mua thuốc y tế theo tên generic dịch vụ năm 2019 – 2020; Gói 5 - Mua vật tư y tế năm 2019 – 2020; Gói 6 - Mua hóa chất xét nghiệm theo máy năm 2019 - 2020. Các gói thầu này có giá gói thầu lần lượt là 172,6 tỷ đồng; 16,3 tỷ đồng; 21,4 tỷ đồng; 14,4 tỷ đồng; 53,3 tỷ đồng và 18,3 tỷ đồng.

Cả 6 gói thầu nêu trên đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.