(BĐT) - Công ty CP Transimex (mã chứng khoán: TMS) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Theo đó, quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.556,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng, tăng 69%.

Tính chung 9 tháng năm 2021, Công ty đạt 4.060,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 77% so với 9 tháng năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 400,8 tỷ đồng, tăng 53% và lợi nhuận sau thuế đạt 374,4 tỷ đồng.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2021 là mang về 3.315 tỷ đồng doanh thu và 425 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 82% chỉ tiêu doanh thu và 94% chỉ tiêu lãi trước thuế.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 18% so với hồi đầu năm lên 4.624 tỷ đồng.