(BĐT) - Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Theo đó, quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.296,4 tỷ đồng, tăng 21,4%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 118,8 tỷ đồng, tăng 179% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 411 tỷ đồng, tăng 104%; lợi nhuận sau thuế đạt 335 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 6.674 đồng.

Năm 2021, Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 340 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 82% chỉ tiêu doanh thu và vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 3.156 tỷ đồng, tăng 20,1% so với hồi đầu năm.