(BĐT) - Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu đạt 1.625,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 63,63 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,3% và giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.754,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 176,52 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và 8,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 4.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 250 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 20%. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế đạt 180,7 tỷ đồng, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 72,3% kế hoạch cả năm.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 58,6% so với đầu năm lên 2.713,9 tỷ đồng.