(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) công bố ước tính tình hình kinh doanh quý III/2021 với doanh thu đạt 4.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, lần lượt tăng 56% và giảm 64% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty ước tính doanh thu đạt 13.669 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 718 tỷ đồng, lần lượt tăng 93% và giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

DBC tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 827 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, ước tính doanh nghiệp hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu và 87% chỉ tiêu lợi nhuận năm.