(BĐT) - Công ty CP Dầu thực vật Tường An (mã chứng khoán: TAC) công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu thuần hơn 1.404 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ; lãi sau thuế tăng 140% đạt 79 tỷ đồng.

Theo giải trình, kết quả kinh doanh tăng mạnh nhờ việc Công ty tập trung phát triển các sản phẩm cốt lõi, sản phẩm cao cấp; đồng thời, tái định vị thương hiệu, mở rộng ngành hàng và quản lý tốt chi phí.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt doanh thu 3.658 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 81% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản Công ty đạt 1.727 tỷ đồng, tập trung ở phải thu ngắn hạn 626 tỷ và hàng tồn kho 536 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong khi đó, tiền và tương đương tiền ghi nhận 186 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm.