(BĐT) - Công ty CP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 327,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 20,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 40,9% và 61% so với quý III/2019.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh không tích cực do tác động của dịch Covid-19 làm nhu cầu đối với sản phẩm dệt may trên thị trường bị sụt giảm khiến doanh thu giảm vì sản lượng bán ra giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 1.196,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 75 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,6% và 53,5% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.798,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 130,5 tỷ đồng, lần lượt bằng 80,7% và 60,8% thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2020, Công ty mới hoàn thành được 57,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.