(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 4.133 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ 2019.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, nhưng nhờ tiết giảm được chi phí tài chính, đồng thời cải thiện được biên lợi nhuận, lãi sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận 100 tỷ đồng, tăng vọt 183%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt doanh thu hơn 11.265 tỷ đồng, giảm 12,7%; lợi nhuận sau thuế hơn 165 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch đạt 15.200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 120 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 10% và tăng 20% so với thực hiện năm 2010. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 74% chỉ tiêu doanh thu và vượt 37,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.