(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thuộc Dự án Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là 135 tỷ đồng. Theo đó, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu của 5 gói thầu này đều bắt đầu thực hiện trong quý III/2020.

Trong đó, 3 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gồm: Gói thầu Kè mái bê tông cốt thép bảo vệ bờ (giá gói thầu là 107,896 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu là 3,273 tỷ đồng); Gói thầu Bảo hiểm xây dựng (giá gói thầu là 1,01 tỷ đồng). 2 gói thầu còn lại áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.