(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Tập đoàn Pan (mã chứng khoán: PAN) ghi nhận doanh thu đạt 2.670,1 tỷ đồng, tăng 34,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 83,3 tỷ đồng, bằng 72,4% thực hiện trong quý III/2019.

Công ty cho biết, doanh thu tăng do sự tăng trưởng trong doanh thu mảng giống cây trồng, gạo đóng gói và tôm xuất khẩu, khi nhu cầu thực phẩm tăng cao tại thời điểm quý III/2020. Ngoài ra, trong kỳ cũng là quý cao điểm bán hàng mảng giống cây trồng cho vụ Đông Xuân tại vùng trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

Mặc dù vậy, lợi nhuận bằng 72,4% thực hiện cùng kỳ năm 2019 do chi phí đầu vào, chi phí nuôi trồng thủy sản cũng như chi phí bán hàng tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 5.791,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 178,1 tỷ đồng, bằng 60,6% thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 58,4% kế hoạch lợi nhuận.