(BĐT) - Công ty CP Licogi 16 (mã chứng khoán LCG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu gần 1.016 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 102 tỷ đồng, lần lượt tăng 51% và 86% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt hơn 2.273 tỷ đồng doanh thu và hơn 181 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 2,5% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.669 tỷ đồng, tương đương 105% thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế là 210 tỷ đồng, tương đương 110% thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 86% chỉ tiêu lợi nhuận.