(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu hơn 299 tỷ đồng, giảm 9,6% so với quý III/2019.

Tuy nhiên, nhờ tiết giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 51 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 910 tỷ đồng doanh thu và hơn 139 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 2% và 26% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 22%, đạt hơn 167 tỷ đồng.

Được biết, năm 2020, Công ty đề ra mục tiêu tổng doanh thu là 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,2% và 28,4% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty mới hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 64% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.