(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) ghi nhận doanh thu đạt 389 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,4% và 7,1% so với quý III/2019.

Trong kỳ, lợi nhuận tăng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, các hoạt động khác biến động không đáng kể ngoài chi phí bán hàng tăng 40,2% lên 49,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.303,7 tỷ đồng doanh thu và 122,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 51,3% và 63,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất là 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 115 tỷ đồng và tổng giá trị đầu tư là 493 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 106,2% kế hoạch lợi nhuận.