(BĐT) - Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (mã chứng khoán: CSM) công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 1.275,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,4% và 177,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý III, lợi nhuận tăng chủ yếu do biên lợi nhuận gộp tăng cao so với cùng kỳ, trong khi các hoạt động khác thay đổi không đáng kể. Như vậy, có thể thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.465,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 224,7% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 4.991,5 tỷ đồng, tăng 14%; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 150 tỷ đồng, tăng 130% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 50,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.