(BĐT) - Công ty CP Thủy điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu gần 151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 70 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh 77% và 356% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng trưởng mạnh phần lớn nhờ cải thiện được biên lợi nhuận, bên cạnh tiết kiệm được một phần chi phí lãi vay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt doanh thu hơn 245 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 53 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,5% và 212% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, Công ty lên kế hoạch 325,57 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 4% và 86,5% so với thực hiện năm 2019; dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 10%.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 93,33% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.