(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH) vừa công bố tóm tắt tình hình kinh doanh trong quý III/2020 với doanh thu 2.208 tỷ đồng, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận đạt 66 tỷ đồng, tăng 21% so với quý III/2019.

Sản lượng bao bì tăng trưởng 11,5% nhờ vào mảng bao bì màng mỏng tăng trưởng 4,5% và đóng góp của mảng bao bì jumbo kéo doanh thu bao bì tăng trưởng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp quý III đạt 11,8%, cải thiện so với con số 8,4% cùng kì 2019. Biên lợi nhuận ròng là 3%, tăng so với con số 2,3% của quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 6.045 tỷ đồng doanh thu và 174 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty mới chỉ thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 27% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.