CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vừa chính thức công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 với lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, bất chấp doanh thu ghi nhận sụt giảm.
Quý II, PDR lãi ròng 32,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ

Cụ thể, tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2016, PDR ghi nhận 123,2 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm hơn 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do ghi nhận giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh xuống lần lượt chỉ còn 71,44 tỷ đồng và 2,24 tỷ đồng (con số của cùng kỳ năm ngoái là 78,36 tỷ đồng và 4,14 tỷ đồng) nên PDR vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần sau thuế đạt hơn 32,3 tỷ đồng, tăng gần 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, PDR ghi nhận tổng doanh thu đạt 222,24 tỷ đồng (giảm hơn 11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015), nhưng lợi nhuận vẫn đạt 57,5 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ.