(BĐT) - Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 398,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6,4% và 134,8% so với cùng kỳ năm trước.
Quý II/2021, TDC ghi nhận lợi nhuận tăng 134,8%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, TDC ghi nhận doanh thu đạt 602,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,9% và 64,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu là 1.695,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,5% và 15,7% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 21,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 3,7% so với đầu năm về 5.467,8 tỷ đồng.