(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 223,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 46,1% và 53% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thu đạt 402,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ đồng, lần lượt tăng 47,1% và 51% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 584,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 176,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,5% và giảm 5,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã vượt 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty tăng 17,4% so với đầu năm lên 5.187,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 4.486,4 tỷ đồng, chiếm 86,5% tổng tài sản.