(BĐT) - Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã chứng khoán: SJS) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 180,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 284,3% và 34,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 339,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 286,5% và 136,3% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.155 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 171 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 60,6 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành được 35,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ 0,1% so với đầu năm lên 7.053,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 3.884,6 tỷ đồng, chiếm 55,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 2.006,7 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản.