(BĐT) - Công ty CP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 555,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 217,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 206,6% và 356,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 665,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 250,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 71,8% và 125,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 922,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 161 tỷ đồng, lần lượt bằng 134% và 81% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, LHG đã hoàn thành 155,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 1,4% so với đầu năm về 2.905 tỷ đồng.