(BĐT) - Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã chứng khoán: HUB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 147,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,1% và 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 226,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,8% và 6,4% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,3% và giảm 17% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 61,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1% so với đầu năm lên 766,3 tỷ đồng.