(BĐT) - Công ty CP Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 1.204,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52,7% và 121,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng 121,3% trong quý II/2021 do đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, doanh thu tăng làm lợi nhuận tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.116,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 169,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 98,9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu thuần là 3.852 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và giảm 6,4% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 212,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành được 70,8% kế hoạch lợi nhuận năm.