(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 2.596,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 214,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thuyết minh, lợi nhuận giảm mạnh trong kỳ do dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước khiến cho hoạt động sản xuất, giao thương, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn; sản lượng và giá các sản phẩm gia súc, gia cầm giảm, dẫn tới kết quả kinh doanh của các công ty chăn nuôi giảm mạnh so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.070,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 579,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,1% và giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 827 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 70,1% kế hoạch lợi nhuận năm.