(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu xây lắp lớn của Dự án gồm: Gói thầu XL1 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km337+000 - Km394+000 (giá gói thầu 926 tỷ đồng); Gói thầu XL2 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km349+000 - Km364+410,75 (1.105 tỷ đồng); Gói thầu XL3 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km364+410,75 - Km380+000 (1.135 tỷ đồng). 3 gói thầu đều sử dụng vốn ngân sách đầu tư công; thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.