(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã chứng khoán: CKG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 167,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 63,2% và 35,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 414,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 62,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,1% và 7,1% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.396,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 140,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 44,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 16,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,96 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ, dòng tiền đầu tư âm 120,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 169,5 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 5,2% so với đầu năm lên 4.928,9 tỷ đồng.