(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn ASG (mã chứng khoán: ASG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 158,9 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại âm 0,68 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 10,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 325,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 71,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 882,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 61,08 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 15,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản ASG tăng 1,4% so với đầu năm lên 2.024 tỷ đồng.