(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, Công ty đạt 75,7 tỷ đồng doanh thu và 44,9 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 83,9% và 11,6% so với quý II/2019.

Theo giải trình từ phía Công ty nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do lãi sản xuất điện quý II là 23,27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 36,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý II quyết toán doanh thu tiền điện 5 tháng đầu năm 2020 với số tiền 24,54 tỷ đồng. Do nhu cầu huy động của hệ thống, sản lượng điện sản xuất trong quý II là 134,5 triệu KWh, giảm so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 491,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 32,9% và tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, nửa đầu năm nay, Công ty hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.