(BĐT) - Công ty CP May Sông Hồng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020.

Theo đó, Công ty đạt doanh thu thuần 962 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các hợp đồng và đơn hàng FOB của khách hàng thông báo tạm dừng xuất, hoặc huỷ.

Giá vốn giảm 13% nên lãi gộp giảm 34,4% xuống 156 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 20,4% xuống 16,2%.

Hoạt động tài chính không có nhiều biến đổi. Chi phí bán hàng giảm 38% xuống 23 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 42% lên 69 tỷ đồng. Do vậy, Công ty ghi nhận lãi sau thuế đạt 58 tỷ đồng, giảm 56% so với quý II/2019.

Lũy kế nửa đầu năm 2020, Công ty đạt 122 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 44% so với cùng kỳ 2019, hoàn thành gần 60% kế hoạch cả năm.