(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm Imexpharm công bố Báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, quý II/2020, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường, kết thúc các chương trình bán hàng. Do đó, doanh thu thuần tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, Công ty cơ cấu lại các danh mục sản phẩm bán ra, tập trung vào các sản phẩm chủ lực có giá trị và biên lợi nhuận cao, tỷ trọng của hàng Imexpharm trong tổng doanh thu thuần tăng, nên lợi nhuận gộp tăng 3,63 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 3,5% so với quý II/2019.

Với các nguyên nhân trên, lợi nhuận sau thuế quý II/2020 tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 14,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần và thu nhập khác là 597,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 110,7 tỷ đồng; lần lượt đạt 34,1% và 42,6% kế hoạch năm 2020.