(BĐT) - Theo báo cáo tài chính riêng quý II/2018, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (Mã: TIG) ghi nhận mức doanh thu đạt 64,2 tỷ đồng, tăng 60,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 12,4 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận tăng cao chủ yếu do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 118,4 tỷ đồng doanh thu và 27,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 45% và 63% so với cùng kỳ năm 2017.