(BĐT) - CTCP Nhựa Bình Minh (Mã CK: BMP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, trong quý II, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.104 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 9% so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 1.709 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt mức doanh thu 1.730 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. So với chỉ tiêu cả năm, Công ty đã hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính đến ngày 30/6, Công ty ghi nhận mức hàng tồn kho đạt gần 539 tỷ đồng, 57 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, không nợ dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 231,4 tỷ đồng trên 818,6 tỷ đồng vốn điều lệ.