(BĐT) - Theo báo cáo tài chính bán niên 2017, quý II/2017, doanh thu của Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đạt 264 tỷ đồng (tăng 11%), giá vốn hàng bán đạt 207 tỷ đồng (giảm 2%). 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Doanh thu tăng và giá vốn giảm nhưng chi phí bán hàng lại tăng mạnh so với quý II/2016, đạt 64,8 tỷ đồng, khiến Công ty lỗ 34 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, Công ty lỗ tới 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỷ năm 2016 Công ty lỗ 26 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng, và nộp ngân sách 40 tỷ đồng.