Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô (HDG - HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 với doanh thu gấp 1,8 lần, lợi nhuận gấp 3 cùng kỳ.
Quý II/2016, HDG lãi 42 tỷ đồng, vay nợ đột biến hơn 2.700 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II năm nay, HDG đạt tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 235 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái; giá vốn hàng hóa chỉ tăng gần 38,5%, đã đẩy lãi gộp tăng gấp 4 lần, đạt xấp xỉ 82 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng cao, đạt mức 40,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 3,3 tỷ đồng, tuy nhiên, chi phí cũng tăng lên mức 48,2 tỷ đồng, gấp 24 lần cùng kỳ; các khoản mục chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tổng cộng 29,5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý II/2016 của HDG đạt 42 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý 2/2015.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HDG đạt tổng doanh thu 386 tỷ đồng, tăng 56,8% so với cùng kỳ, chỉ hoàn thành 16,67% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 46,9 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ và đạt 20,2% kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/06/2016, chỉ tiêu hàng tồn kho của HDG ở mức 729,7 tỷ đồng, giảm 26% so với đầu kỳ và chiếm 33% tài sản ngắn hạn của Công ty.

Đáng chú ý, tổng vay nợ tài chính của HDG tăng đột biến từ 801 tỷ đồng lên mức 2.723 tỷ đồng, trong đó, vạy nợ ngắn hạn tăng vọt lên mức 1.171,7 tỷ đồng (đầu kỳ chỉ hơn 126 tỷ đồng), nợ vay dài hạn cũng tăng gấp đôi, chạm mức gần 1.551 tỷ đồng.

Theo ĐTCK