Quý I/2022, ngành hải quan thu ngân sách đạt 30,9% dự toán

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong quý I/2022, toàn ngành hải quan đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 108.790 tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu sơ bộ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đến ngày 31/3/2022 đạt 176,83 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 89,06 tỷ USD, tăng 13,5%; trị giá nhập khẩu đạt 87,77 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đến ngày 31/3 đạt 36 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,17 tỷ USD, tăng 42,8% và kim ngạch nhập khẩu đạt 33,8 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Với diễn biến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng nên trong quý I/2022, toàn ngành hải quan đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 108.790 tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, 29,4% phấn đấu, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư