(BĐT) - Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình cho biết, trong quý I/2019, thu ngân sách địa phương ước đạt 2.551,8 tỷ đồng, bằng 26% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 24% so với Nghị quyết HĐND Tỉnh. Trong đó, thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 745 tỷ đồng; thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 1.243,8 tỷ đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 563 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong quý I, tổng chi ngân sách địa phương trên địa bàn Tỉnh ước đạt 2.259,4 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 21% so với Nghị quyết HĐND Tỉnh. Trong đó, chi đầu tư phát triển 347,8 tỷ đồng; chi thường xuyên 1.751 tỷ đồng và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 159,3 tỷ đồng...