(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, ước thu từ xuất nhập khẩu (XNK) của toàn ngành trong tháng 3/2020 đạt 26.076 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng thu ước đạt 77.000 tỷ đồng, bằng 22,78% dự toán, bằng 21,69% chỉ tiêu phấn đấu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Do hoạt động XNK chịu sự tác động của dịch Covid-19, nên số thu thuế XNK của ngành Hải quan trong quý I/2020 đã giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019 (84.336 tỷ đồng).

Cụ thể, trong tháng 3/2020, tổng trị giá XNK hàng hoá ước đạt 39 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 20 tỷ USD, giảm 4,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 2,3%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch XNK hàng hóa cả nước trong 3 tháng đầu năm ước đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,69%, trong đó xuất khẩu ước đạt 59,07 tỷ USD, tăng 0,5% và nhập khẩu ước tính đạt 56,26 tỷ USD, giảm 1,9%. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2020 ước tính thặng dư 1 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thặng dư đến hết tháng 3/2020 đạt 2,8 tỷ USD.