(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2022 ước đạt 132,58 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý I/2022 đạt 460,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2021.
Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2022 ước đạt 132,58 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý I/2022 đạt 460,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán. Ảnh: Nhã Chi

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2022 ước đạt 132,58 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý I/2022 đạt 460,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán. Ảnh: Nhã Chi

Về thu nội địa, số thu thực hiện tháng 3/2022 ước đạt 105 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5% số thu tháng 2/2022. Lũy kế thu quý I ước đạt 375,2 nghìn tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021. Ước tính cả nước có 59/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I đảm bảo tiến độ dự toán (trên 25%); 33/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 30 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Một số khoản thu có tăng trưởng so cùng kỳ năm 2021 như: thuế thu nhập cá nhân tăng 20,7%, chủ yếu nhờ tăng thu từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán...; thuế bảo vệ môi trường tăng 7,1% do lượng tiêu thụ xăng dầu trong quý I tăng; lệ phí tăng 4,7% nhờ tăng thu lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, lệ phí trước bạ chuyển nhượng nhà đất; thu tiền cho thuê đất tăng 26,9%; thu tiền sử dụng đất tăng 21% so cùng kỳ năm 2021...

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu tăng chủ yếu do giá dầu tăng mạnh, bình quân quý I đạt khoảng 90 USD/thùng (tăng 30 USD/thùng so dự toán), tăng 59,5% so cùng kỳ năm 2021; sản lượng dầu thô thanh toán 1,97 triệu tấn, bằng 28,1% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt 22,38 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 70,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán, tăng 23,3% so cùng kỳ năm 2021.