Công ty Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating, HNX: PVB) công bố doanh thu thuần quý I đạt 384 tỷ đồng, đột biến so con số 6 tỷ cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 49 tỷ đồng, trong khi quý I/2019 lỗ 12 tỷ đồng.
Qúy I: PVB lãi đột biến nhờ duy trì thực hiện các dự án đã ký

Công ty cho biết trong kỳ vẫn duy trì thực hiện các dự án đã ký mang lại doanh thu và lợi nhuận cao.

Cho đến hết quý III/2019, công ty không có nhiều việc làm nên doanh thu đạt thấp và ghi nhận lỗ. Tuy nhiên, đến tháng 10/2019, công ty bắt đầu đi vào sản xuất cho dự án Đường ống dẫn khí Nam Cơn Sơn 2 điều chỉnh. Nhờ vậy, quý IV/2019 lãi lớn và giúp cả năm thoát lỗ.

Qúy I: PVB lãi đột biến nhờ duy trì thực hiện các dự án đã ký ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng

Năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV Coating được xây dựng trên cơ sở hợp đồng bọc ống dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh (phần còn lại chuyển tiếp từ 2019), dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt và một số dự án sơn chống ăn mòn cho khách hàng ngoài ngành như Nippon Steel, CSWind, Vietnam Engnery...

Trong đó, hợp đồng bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 trị giá 980 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong tháng 1, PV Coating bàn giao lô ống thành phẩm tuyến ống bờ và tháng 4  bàn giao lô ống thành phẩm tuyến ống biển đầu tiên. Dự kiến đến tháng 8, PV Coating sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu.

Các tháng cuối năm 2020, PV Coating tập trung phát triển dịch vụ thi công ngoài ngành như bọc bảo ôn đường ống công nghệ và bồn bể; Rubber Lining chống ăn mòn cho đường ống hóa chất, gia công bồn bể/kết cấu thép… để duy trì việc làm.

Chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2020 gồm tổng doanh thu 608,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48,6 tỷ đồng; lần lượt tăng 55% và 30,2% năm 2019. Như vậy, công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 1 quý.

Qúy I: PVB lãi đột biến nhờ duy trì thực hiện các dự án đã ký ảnh 2

Nguồn: Báo cáo thường niên 2019

Theo NDH