Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố doanh thu quý I đạt 858 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 26% lên 423 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng từ 44% lên 49%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong kỳ các khoản chi phí hoạt động của Dược Hậu Giang đều tăng so với cùng kỳ, ngoài ra ra doanh thu tài chính giảm và lỗ khác 2,7 tỷ đồng. Kết quả công ty dược tại Cần Thơ báo lãi tăng 31% lên 177 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 1.301 đồng.

Quý I: Dược Hậu Giang báo lãi tăng 31% ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng.

Dược Hậu Giang đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần hợp nhất 3.866 tỷ và lợi nhuận trước thuế 720 tỷ đồng; gần như đi ngang so với năm 2019. Với kết quả trên, công ty hoàn thành 27% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản cuối quý I của Dược Hậu Giang gần 4.200 tỷ đồng, trong đó lượng tiền và tiền gửi hơn 2.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 48%. Công ty có nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào với 1.393 tỷ quỹ đầu tư phát triển cùng 817 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối so với vốn điều lệ 1.307 tỷ đồng.

Theo NDH