(BĐT) - Số liệu vừa công bố của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 3 tháng đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2016. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, thu nội địa thực hiện đạt 232 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Về chi NSNN, tổng chi NSNN quý I ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó chi đầu tư phát triển ước thực hiện 3 tháng mới đạt 44,16 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán năm. Như vậy, qua 3 tháng, bội chi NSNN là hơn 4 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 2,27% dự toán năm.