(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn GELEX vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 8.645 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần so với quý I/2021.

Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp đạt 1.830 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện từ 11,7% lên 21,2%. Trừ đi các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp…, GELEX ghi nhận lãi sau thuế đạt 694 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, GELEX đặt mục tiêu doanh thu 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.618 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 27,2% so với thực hiện 2021.