(BĐT) - Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 1.788,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 131,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,3% và giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,2% và giảm 2,6% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, VHC chỉ hoàn thành được 18,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh suy giảm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong quý I/2021 đã âm 139,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 140,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do tăng tồn kho và giảm các khoản phải trả trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của VHC tăng 0,4% so với đầu năm lên 7.233,8 tỷ đồng.