(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 178,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 79,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 47,6% và 48% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Công ty dự kiến tổng doanh thu là 584,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 176,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,5% và giảm 5,2% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 45,1% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của SZC tăng 15,8% so với đầu năm lên 5.117,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 4.258,8 tỷ đồng, chiếm 83,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 339,5 tỷ đồng, chiếm 6,6% tổng tài sản.