(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, phần công việc thuộc Kế hoạch có giá trị là 114,84 tỷ đồng, gồm10 gói thầu. Trong đó, gói thầu xây lắp chính - Gói thầu số 12 Thi công xây dựng được chia thành 2 lô (Lô 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn 8 hồ chứa nước có giá là 102,138 tỷ đồng; Lô 2 Thi công lắp đặt thiết bị và xử lý mối có giá là 3,058 tỷ đồng). Thời gian bắt đầu tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước là vào quý I/2021.