(BĐT) - Theo số liệu từ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán: PVT), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất quý I đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng 75%; lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ 2020.

Trong quý II/2021, PVT đặt kế hoạch doanh thu 1.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng.

PVT cho biết, sẽ tổ chức vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, do các đơn vị trong ngành phân phối, đồng thời mở rộng khai thác trên thị trường quốc tế.

Tính đến ngày 31/12/2020, tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp đạt 2.287,4 tỷ đồng, tăng 1.079,5 tỷ đồng so với hồi đầu năm; tổng nợ phải trả 4.861,5 tỷ đồng (giảm gần 445 tỷ đồng so với đầu năm).