(BĐT) - Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 944,8 tỷ đồng, tăng 1%; lợi nhuận trước thuế đạt 115,5 tỷ đồng, tăng 47%; lợi nhuận sau thuế đạt 92,1 tỷ đồng, tăng 44% so với quý I/2020.

Năm 2021, Công ty đặt ra đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng. Như vậy, 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 22,5% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.719 tỷ đồng, tăng 3,46% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 1.185 tỷ đồng, toàn bộ là số nợ ngắn hạn.