(BĐT) - Tổng công ty CP May Việt Tiến (mã chứng khoán: VGG) mới công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 1.453 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2020.

Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 20,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 4.798,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Nợ phải trả còn 2.880,3 tỷ đồng, trong đó gần như là nợ ngắn hạn.

Ngoài ra, ngày 17/5 tới đây, Công ty sẽ chốt danh sách đăng ký trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 20%, thời gian thực hiện sẽ vào ngày 3/6. Như vậy, với 42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 84 tỷ đồng cho lần chi trả cổ tức này.